Asiakkaidemme parasta ajatellen

Pekka Kettunen ja Tuija Jormanainen ovat hoiva-alan yrittäjiä Pohjois-Karjalassa. Heidän yrityksensä Kuntoutuskoti Päivännousu ja Hoitokoti Onnela tarjoavat palveluja mielenterveyskuntoutujille. Yritysryhmään kuuluvat myös Hoitokoti Tuuletar, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista vanhuksille. Kaikkiaan Jormanaisen ja Kettusen hoivapalveluyrityksissä työskentelee yhteensä yli 30 alan ammattilaista

Ammattitaitoa ja yhteistyötä

Hoitotyö on elämänalue, jossa erilaiset ihmiset ja arvot kohtaavat. Arjen jäsentäminen ja erilaisuuden kohtaaminen edellyttää vankkaa ammattitaitoa ja yhteistyötä.

Arki on työtä ihmisten kanssa - ihmisten, joiden elämäntilanteet ja hoidon tarve vaihtelevat tehostetusta palvelusta intervallihoitoon ja osittain hyvinkin itsenäiseen arjesta selviytymiseen.

Lue lisää  

Noudatamme yhteisöhoidon periaatteita, jolloin hoitajat ja asiakkaat tekevät arjen töitä yhdessä. Pyrimme pitämään aktiivisuuden korkealla ja järjestämme mukavaa tekemistä arjen pyörittämisen lisäksi. On haasteellista ja myös palkitsevaa saada asiakkaamme kuntoutusprosessi etenemään.

Sairaanhoitaja Jari Lintumäki

Kuntouttava hoitotyö on asiakkaan toimintakyvyn huomioon ottamista, Olemassa olevien voimavarojen hyödyntämistä ja parantamista sekä tuen antamista tarpeen mukaan. Aukustissa kuntouttava hoitotyö näkyy ja tuntuu hyvänä lämminhenkisenä ilmapiirinä ja yhteen hiileen puhaltamisena.

Toimitusjohtaja Tuija Jormanainen

Asiakastyö kaikkiaan on haastavaa, mutta myös antoisaa. On palkitsevaa saada asiakkaalta ja hänen omaiseltaan myönteistä palautetta hyvin hoidetuista asioista.

Vastaava sairaanhoitaja Outi Mertanen

Korostamme mielenterveyskuntoutujien itsemääräämisoikeutta. Meille tärkeitä arvoja ovat luotettavuus, kodinomaisuus, rehellisyys, rauhallisuus, huumori ja tasavertaisuus.

Yrittäjä, toimitusjohtaja Tuija Jormanainen

Kuntoutuminen on prosessi, jota ei voi hoputtaa. On palkitsevaa nähdä kuntoutumisen etenevän ja suoranaisia ihmeitä tapahtuvan.

Mielenterveyshoitaja Minna Kaartinen

"Hyvät työkaverit ja asiakkaat muodostavat yhdessä lämpimän yhteisön, jossa jokaisella on tuki ja turva toisistaan."

Lähihoitaja Kati Viitalahti

Yhteystiedot

Lehmon Kuntoutuskoti/ Kuntoutuskoti Päivännousu
Kylmäojantie 58,
80710 Lehmo
Hoitajat 043 218 0614

lehmonkuntoutuskoti@telemail.fi Näytä sijainti kartalla

Hoitokoti Onnela
Tutjuntie 179 A,
83160 Tutjunniemi
Hoitajat 040 532 7668

Yksikön vastaaava 0400 252 549
Arkisin klo 7-14

toimisto@hoitokotionnela.fi
Näytä sijainti kartalla

Hoitokoti Tuuletar
Tuuliharjuntie 4-6,
81280 Uimaharju
Hoitajat 043 218 0961

Yksikön vastaava 044 0366 151
Arkisin klo 7-14

hoitajat@tuuletar.fi
Näytä sijainti kartalla